Communicatie

Titel Locatie
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule Logavak - Utrecht
Creatief communiceren met kinderen Logavak - Amsterdam
Verdiepingsmodule voor coaches in de kinderopvang Zwolle
Intervisie begeleiden in de kinderopvang Logavak - Amsterdam
Expertise in Ouderschap (Basismodule) Logavak - Amsterdam
Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen) Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
Oplossingsgericht coachen in de kinderopvang Logavak - Utrecht
Expertise in Ouderschap (Verdiepingsmodule) Logavak - Amsterdam
Omgaan met jongensenergie Logavak - Amsterdam
Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang Logavak - Amsterdam
Werken met de verbeterde meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang Logavak - Amsterdam
Werken met de verbeterde meldcode: signalen, signaleren en afwegingskader Logavak - Amsterdam
Kinderopvangcoach als ZZP-er Logavak - Amsterdam
Werken met de verbeterde meldcode: in gesprek met ouders Logavak - Amsterdam
Expertise in ouderschap (Praktijkmodule) Logavak - Amsterdam
De Kinderopvangcoach Logavak - Utrecht
Ontwikkel teamleren in de kinderopvang Logavak - Amsterdam
Incompany
Expertise in Ouderschap (Basismodule)
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Creatief communiceren met kinderen
Expertise in Ouderschap (Verdiepingsmodule)
Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen)
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule
De Kinderopvangcoach
Grensoverschrijdend gedrag in de Sport
Met gemak lastige gesprekken voeren
Met plezier groepen leiden
Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang
Werken met de verbeterde meldcode: signalen, signaleren en afwegingskader
Werken met de verbeterde meldcode: in gesprek met ouders
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Werken met de verbeterde meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang
Kinderen met opvallend gedrag
Expertise in ouderschap (Praktijkmodule)
Verdiepingsmodule voor coaches in de kinderopvang
Omgaan met jongensenergie
Oplossingsgericht coachen in de kinderopvang
Ontwikkel teamleren in de kinderopvang
Kinderopvangcoach als ZZP-er
Intervisie begeleiden in de kinderopvang