Communicatie

Titel Aanvang Locatie
Basistraining Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld 22 september 2023 Logavak - Utrecht
Creatief communiceren met kinderen en jongeren 06 oktober 2023 Logavak - Utrecht
Kinderen met opvallend gedrag 18 oktober 2023 Logavak - Amsterdam
Creatief communiceren met kinderen en jongeren 10 november 2023 Logavak - Utrecht
Incompany
Expertise in Ouderschap (Basismodule)
Creatief communiceren met kinderen en jongeren
Expertise in Ouderschap (Verdiepingsmodule)
Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen)
TA 101: Introductiecursus Transactionele Analyse
De Kinderopvangcoach
Met gemak lastige gesprekken voeren
Met plezier groepen leiden
Kinderen met opvallend gedrag
Expertise in ouderschap (Praktijkmodule)
Verdiepingsmodule voor coaches in de kinderopvang
Oplossingsgericht coachen in de kinderopvang
Ontwikkel teamleren in de kinderopvang
Kinderopvangcoach als ZZP-er
Intervisie begeleiden in de kinderopvang
Basistraining Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Leergang Gelijkwaardigheid en diversiteit, ontdekken en begeleiden
Werken met de meldcode - Kindermishandeling
(Online) herkenning van stress bij kinderen
Webinar: Effectief en krachtig online
Webinar: Ik zie dat je liegt! Fabels en feiten over leugendetectie
Rust in de babygroep. Echt wel!
Webinar: Privacy in de Professie: Kinderopvang
Webinar: Privacy in de Professie: Jeugdzorg
Webinar: Effectief communiceren als pedagogisch medewerker
Kinderen met Opvallend Gedrag – Casus bespreking - ONLINE
Maak onveiligheid bij kinderen bespreekbaar