Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die bestaan uit:

Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding
Opgesteld door Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, d.d. 25 april 2013

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen
Opgesteld door Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, d.d. 16 april 2015

Aanvullende Algemene Voorwaarden
Opgesteld door LOGAVAK Opleidingsgroep B.V., d.d. 27 december 2016