Expertise in Ouderschap (Verdiepingsmodule)

Cursusduur: 1 dag
Studiebelasting: 8 contacturen, +-10 uur voorbereiding
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: José Koster
Deelnameprijs : 395,00
Incompany aanvraag
Module 2: Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap
Deze verdiepingsmodule gaat dieper in op de ouderschapstheorie en behandelt het denkschema met bufferprocessen. ‘Buffers’ zijn, volgens Alice van der Pas de factoren die bijdragen aan de groei of stagnering van ouderschap: het veerkrachtsysteem.
Ze ‘Bufferen’ de ‘ouderlijke werkvloer’ (het opvoedgebeuren) tegen zware omstandigheden. Kennis over deze factoren biedt inzicht in wat jij als professional kunt doen om ouders, zelfs in de soms minimale tijd die beschikbaar is, te helpen bij het (her-)vinden van hun kracht. Dit draagt bij aan een betere samenwerking en dit is altijd in het belang van het kind.
 
Ook onderzoeken we tijdens deze module hoe rouw en verlies speelt bij ouders. Wanneer kinderen zich niet voorspelbaar ontwikkelen krijgen ouders te maken met, zoals we dat noemen ‘levend verlies’. Wat houdt dat in, wat doet dat met je en wat betekent dat voor het ouderschap? Ook ouders die een kind niet zelf mogen opvoeden omdat zij niet over voldoende opvoedwaardigheden ervaren rouw. We kijken deze dag naar een rouwmodel dat inzicht geeft en onderzoeken hoe ouders hierbij te ondersteunen.
 
Tijdens deze module zal deze theorie worden gekoppeld aan de theorie van de basismodule. Hoe bespreek je vanuit de ‘Ouder begeleidende Positie’ de bufferprocessen en hoe maak je mogelijke rouw bespreekbaar? Wat is daarvan de meerwaarde?
Er zal voldoende ruimte zijn voor het uitwisselen van ervaringen en het behandelen van casussen uit de praktijk van de deelnemers.
 
De Leergang Expertise in Ouderschap is opgebouwd uit drie modules:
Module 1: Basismodule Expertise in Ouderschap: De ouder-begeleidende positie 
Module 2: Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap: Buffers als sleutelfactoren bij krachtig ouderschap
Module 3: Praktijkmodule Expertise in Ouderschap: Omgaan met emoties tijdens oudercontacten en begrenzen van gedrag.

Let op! U dient eerst de basismodule gevolgd te hebben, alvorens u de verdiepingsmodule kunt volgen.

Programma

In deze verdiepingstraining komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Verdieping onderwerpen basismodule
 • Rouwmodellen en hoe ouders hierin te begeleiden
 • Levend verlies
 • Denkschema Bufferprocessen
 • Nieuwe kennis toepassen op eigen casuïstiek
 • Vertaalslag naar eigen werksituatie

Doelgroep

Deze verdiepingsmodule is bestemd voor geïnteresseerden, bijvoorbeeld werkzaam in de zorg, het onderwijs of welzijn, met HBO werk- en denkniveau die de Basismodule Expertise in Ouderschap (voorheen Basismodule Samenwerken met ouders) gevolgd hebben.

Leerdoelen

In deze verdiepingsmodule staan de volgende leervragen en -doelen centraal: 

 • Het verdiepen van kennis over het ’Denkschema met de Bufferprocessen’ en hoe dit toe te passen binnen zorg, onderwijs en welzijn.
 • Op welke wijze dragen de ‘Buffers’ bij aan de groei of stagnering van ouderschap?
 • Wat is het belang van het denkschema als richtsnoer voor het gesprek over ouderschap?
 • Welke praktische handvatten biedt het Denkschema om ouders in hun kracht te verstevigen en hoe draagt dat bij aan de samenwerking?
 • Kennis toepassen en oefenen op eigen casuïstiek.
 • Veralgemeniseren leerpunten naar eigen werksituatie.

Literatuur

Bij deelname aan deze training krijgt u van tevoren de volgende literatuur toegestuurd:

De literatuur dient voor aanvang van de training gelezen te zijn. 

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Accreditatie voor de Basismodule Expertise in Ouderschap is toegekend door het SKJ voor 10.50 punten in de categorie Formeel leren - Training.
Deelname aan de Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap levert 9.37 punten op (ID: SKJ212475).
Deelname aan de Praktijkmodule Expertise in Ouderschap levert 6.25 punten op.

Accreditatie kan verder worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Klantervaringen

Deze module wordt gemiddeld beoordeeld met een 9!

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bij de deelnameprijs zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen.