Expertise in Ouderschap (Basismodule)

Cursusduur: 1 dag
Studiebelasting: 18 uur (inclusief literatuur)
Niveau: hbo+ werk- en denkniveau
Docenten: José Koster
Deelnameprijs : 395,00
Incompany aanvraag
Expertise in Ouderschap (Basismodule)
De ouderbegeleidende positie 

Hoe kun je naast het kind-perspectief ook het ouder-perspectief in nemen? Wat is eigenlijk het verschil? En hoe essentieel is dat?
 
Tijdens de basismodule wordt een theoretisch kader over ouderschap aangeboden waardoor beroepskrachten zich beter uitgerust zullen voelen om de aansluiting met de ouder niet te verliezen. We bespreken aannames over ouderschap die helpen om de ‘Ouderbegeleidende positie’ aan te nemen en we kijken naar de heersende sociale en persoonlijke perspectieven op ouderschap.
 
Deze cursus legt de basis om in de beroepspraktijk het ouderperspectief te herkennen en geeft handvatten om daar waar het lastig wordt terug te keren naar de ouderbegeleidende positie en in verbinding te blijven met de ouder.

De Leergang Expertise in Ouderschap is opgebouwd uit drie modules:
Module 1: Basismodule Expertise in Ouderschap: De ouder-begeleidende positie 
Module 2: Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap: Buffers als sleutelfactoren bij krachtig ouderschap
Module 3: Praktijkmodule Expertise in Ouderschap: Omgaan met emoties tijdens oudercontacten en begrenzen van gedrag.

Let op! De basismodule moet gevolgd zijn, alvorens de verdiepingsmodule of praktijkmodule kan worden gevolgd.

Programma

Programma van de Expertise in Ouderschap, De ouderbegeleidende positie

8.30 - 9.00 uur Inloop met koffie en thee
9.00 - 9.20 uur Opening:
• Programma bespreken
• Korte kennismaking
9.20 - 10.00 uur Waarom een theorie over ouderschap? Waar lopen deelnemers tegenaan in de praktijk?
10.00 - 10.15 uur Pauze
10.15 - 12.30 uur Theorie interactief behandeld 'De ouderbegeleidende positie’
12.30 - 13.30 uur Lunch
13.30 - 14.30 uur Aannames over ouderschap herkennen
14.30 - 15.00 uur Oefenen
15.00 - 15.15 uur Pauze
15.15 - 16.00 uur Hoe nu in de praktijk?• Gerichte handvatten om mee te nemen• Valkuilen
16.00 - 16.45 uur Ervaringsoefeningen Het verschil ervaren in benadering.
16.45 - 17.00 uur Afronding en evaluatie
17.00 uur Afsluiting

Doelgroep

De Basismodule Expertise in Ouderschap is bedoeld voor alle beroepskrachten die met ouders werken, of met kinderen en daardoor automatisch met ouders te maken hebben. Dit zijn bijvoorbeeld leerkrachten, beleidsmakers, programmaontwikkelaars, schooldirecteuren, (jeugd-)hulpverleners, maatschappelijk werkers, opvoedondersteuners, pedagogisch medewerkers, (jeugd-)gezondheidsprofessionals en/of preventiewerkers.

Het minimum aantal deelnemers is 9, het maximum aantal deelnemers is 12. Bij minder dan 9 deelnemers gaat de cursus niet door.

Leerdoelen

  • Reflecteren op het verschil tussen oudergericht en kindgericht kijken
  • Reflecteren op (de eigen beelden op) ouderschap
  • Kennis opdoen over ouderschap
  • Kennis toepassen op eigen casuïstiek
  • Veralgemeniseren leerpunten naar eigen werksituatie

Literatuur

De volgende uitgave is bij de deelnameprijs (ter waarde van €20,-) inbegrepen: 

Pas, A. van der. (2007). Handboek Methodische Ouderbegeleiding.Theorie en praktijk ter discussie. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Aanvullend krijgt u één maand online toegang tot het tijdschrift Ouderschapskennis (ter waarde van €14,95).

De literatuur dient voor aanvang van de cursus gelezen te zijn.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Accreditatie voor de Basismodule Expertise in Ouderschap is toegekend door het SKJ (ID: SKJ204968) voor 10,50 punten.
Deelname aan de Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap levert 10,50 punten op (ID: SKJ204968).
Deelname aan de Praktijkmodule Expertise in Ouderschap levert 8,25 punten op

Accreditatie kan verder worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Klantervaringen

Deze basismodule wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,1!

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bij de deelnameprijs zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen.