Hans Götze

Hans Götze is sinds 1990 werkzaam met kinderen ouders en andere betrokkenen. Hans heeft onder andere jarenlang gewerkt als pedagogisch medewerker en leidinggevende in de kinderopvang. Daarnaast is Hans ook actief geweest in de Jeugdhulpverlening en heeft hij tot op heden een eigen praktijk in speltherapie (wandelcoaching met ouders & kinderen).
In 2007 ging hij trainingen verzorgen voor het Advies en Meldpunt Kindermishandeling-Amsterdam. Sinds 2008 is Hans geheel zelfstandig als trainer, coach en voorlichter. Zo verzorgt hij studiedagen in de kinderopvang en het basisonderwijs over pedagogisch onderwerpen, emotionele veiligheid, communicatie en de Wet Meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld, ouder bijeenkomsten, dialoog-tafels: ouders en beroepskrachten in gesprek over zorg delen en bijeenkomsten over aanstaand vaderschap

Aankomende cursussen van Hans Götze

Titel Aanvang Locatie
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule 05 september 2019 Logavak - Utrecht
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule 20 september 2019 Zwolle
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule 10 oktober 2019 Logavak - Amsterdam
Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang 15 oktober 2019 Logavak - Amsterdam
Werken met de verbeterde meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang 15 oktober 2019 Logavak - Amsterdam
Werken met de verbeterde meldcode: signalen, signaleren en afwegingskader 22 oktober 2019 Logavak - Amsterdam
Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang 25 oktober 2019 Logavak - Utrecht
Werken met de verbeterde meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang 25 oktober 2019 Logavak - Utrecht
Werken met de verbeterde meldcode: in gesprek met ouders 29 oktober 2019 Logavak - Amsterdam
Werken met de verbeterde meldcode: signalen, signaleren en afwegingskader 08 november 2019 Logavak - Utrecht
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule 13 november 2019 Den Bosch
Werken met de verbeterde meldcode: in gesprek met ouders 15 november 2019 Logavak - Utrecht

Overige cursussen van Hans Götze

Titel
Grensoverschrijdend gedrag in de Sport
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Kinderen met opvallend gedrag