Leergang Expertise in Ouderschap (2 dagen)

Cursusduur: 2 dagen
Studiebelasting: ± 20 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Deelnameprijs: 620,00
Incompany aanvraag
Leergang Expertise in Ouderschap
Veel beroepskrachten die werkzaam zijn met kinderen in bijvoorbeeld onderwijs en (geestelijke) gezondheidszorg ervaren moeilijkheden in de contacten met ouders. Het blijkt vaak niet eenvoudig om tot een goede samenwerkingsrelatie te komen met ouders, hoe zeer beroepskrachten ook hun best doen. Wat beweegt een ouder om soms zó onbegrijpelijk te reageren, of niet mee te willen werken aan datgene wat voor het kind toch zo nodig is?
 
Communicatievaardigheden alleen blijken niet genoeg. Kennis over ouderschap is een belangrijke aanvulling die nodig is, om echt te kunnen begrijpen wat de ouder beweegt om zich soms onbegrijpelijk, onbenaderbaar of emotioneel te gedragen.
 
Deze leergang is opgebouwd uit twee modules. Iedere module duurt één dag. 

Module 1: Basismodule Expertise in Ouderschap
Hoe kun je naast het kind-perspectief ook het ouder-perspectief innemen? Wat is eigenlijk het verschil en hoe essentieel is dat?
Tijdens de basismodule wordt een theoretisch kader over ouderschap aangeboden waardoor beroepskrachten zich beter uitgerust zullen voelen om de aansluiting met de ouder niet te verliezen. We bespreken aannames over ouderschap die helpen om de ‘Ouderbegeleidende positie’ aan te nemen en we kijken naar de heersende sociale en persoonlijke perspectieven op ouderschap.
 
Deze module legt de basis om in de beroepspraktijk het ouderperspectief te herkennen en geeft handvatten om daar waar het lastig wordt terug te keren naar de ouder begeleidende positie en in verbinding te blijven met de ouder.

Module 2: Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap
Deze verdiepingsmodule gaat dieper in op de theorie en behandelt het denkschema met bufferprocessen. ‘Buffers’ zijn, volgens Alice van der Pas de factoren die bijdragen aan de groei of stagnering van ouderschap. Ze ‘Bufferen’ de ‘ouderlijke werkvloer’ (het opvoedgebeuren) tegen zware omstandigheden. De 'Buffers' vormen het veerkrachtsysteem. Kennis over deze factoren biedt inzicht in wat een beroepskracht in zorg, welzijn en onderwijs kan doen om ouders, zelfs in de soms minimale tijd die beschikbaar is, te kunnen helpen bij het (her-)vinden van hun kracht. Dit draagt bij aan een betere samenwerking en dit is altijd in het belang van het kind.
 
Tijdens deze module zal deze theorie worden gekoppeld aan de theorie van de basismodule. Hoe bespreek je vanuit de ‘Ouderbegeleidende Positie’ de bufferprocessen en wat is daarvan de meerwaarde? Er zal voldoende ruimte zijn voor het uitwisselen van ervaringen en het behandelen van casussen uit de praktijk van de deelnemers.
Programma

In de modules komen onderstaande onderwerpen aan bod:

Basismodule

 • Theorie over ouderschap
 • Aannames over ouderschap
 • Praktische oefening
Verdiepingsmodule
 • Verdieping onderwerpen basismodule
 • Denkschema Bufferprocessen
 • Nieuwe kennis toepassen op eigen casuïstiek
 • Vertaalslag naar eigen werksituatie

Doelgroep

De Leergang Expertise in ouderschap is bedoeld voor alle beroepskrachten die met ouders werken, of met kinderen en daardoor automatisch met ouders te maken hebben. Dit zijn bijvoorbeeld leerkrachten, beleidsmakers, programmaontwikkelaars, schooldirecteuren, (jeugd-)hulpverleners, maatschappelijk werkers, opvoedondersteuners, pedagogisch medewerkers, (jeugd-) gezondheidsprofessionals en/of preventiewerkers.

Leerdoelen

In deze leergang komen onderstaande leerdoelen en -vragen aan bod:

Basismodule

 • Reflecteren op het verschil tussen oudergericht en kindgericht kijken.
 • Reflecteren op (de eigen beelden op) ouderschap.
 • Kennis opdoen over ouderschap.
 • Kennis toepassen op eigen casuïstiek.
 • Veralgemeniseren leerpunten naar eigen werksituatie

Verdiepingsmodule
 • Het verdiepen van kennis over het ’Denkschema met de Bufferprocessen’ en hoe dit toe te passen binnen zorg, onderwijs en welzijn.
 • Op welke wijze dragen de ‘Buffers’ bij aan de groei of stagnering van ouderschap?
 • Wat is het belang van het denkschema als richtsnoer voor het gesprek over ouderschap?
 • Welke praktische handvatten biedt het Denkschema om ouders in hun kracht te verstevigen en hoe draagt dat bij aan de samenwerking?
 • Kennis toepassen en oefenen op eigen casuïstiek.
 • Veralgemeniseren leerpunten naar eigen werksituatie.

Literatuur

Bij deelname aan de leergang Samenwerken met ouders krijgt u de volgende literatuur toegezonden:

Basismodule

Verdiepingsmodule
De literatuur dient voor aanvang van de training gelezen te zijn.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.
Deelname aan de Leergang Expertise in Ouderschap levert accreditatiepunten op van SKJeugd, deze accreditatie is in aanvraag. 

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.