Maak kindermishandeling bespreekbaar!

Cursusduur: 3 uur
Docenten: Hans Götze
Deelnameprijs : 95,00
Incompany aanvraag
Aan de hand van fictieve casuïstiek en het verrassende spelelement van de dobbelstenen spelen we het spel PAKVASt. Een gedegen methode om je kennis en professioneel handelen rondom mishandeling, vechtscheiding, verwaarlozing, misbruik, huiselijk geweld op peil te brengen en je gespreksvaardigheden te oefenen.

Het spel leert je op meerdere lagen met de dynamiek rondom kindermishandeling en huiselijk geweld om te gaan. Daarbij wordt ook de meldcode gebruikt, zodat je de stappen en het afwegingskader weer helder hebt. De beschrijving moet een volledige urenplanning/programma bevatten, dit in aanvulling op het aantal woorden dat in de omschrijving van de inhoud staat.

Programma

13.00 uur – Aanvang en welkom heten
13.15 uur – Wat speelt er nu? Welke actuele vragen heb je?
13.35 uur – Introductie PAKVASt 
13.45 uur – 1e ronde casusbespreking
14.15 uur – Nabespreking 
14.45 uur – Korte pauze
14.55 uur – 1e ronde casusbespreking
15.25 uur - Nabespreking
16.00 uur – Afronding en vragen - Einde

Doelgroep

Medewerkers in de kinderopvang die werken met kinderen tussen de 0-12 jaar

Leerdoelen

  • Kennis over kindermishandeling, huiselijk geweld en de meldcode toetsen en actualiseren.
  • Een sfeer van emotionele veiligheid kunnen creëren 
  • Weten hoe professioneel te handelen in verschillende situaties
  • Dilemma’s bespreekbaar leren maken
  • Collegiaal overleg 
  • Gesprekken met ouders gedegen voorbereiden
  • Gesprekken met ouders zorgvuldig kunnen voeren
  • Reflecteren op het gesprek dat je hebt gevoerd

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.