Samen werken aan een inclusieve praktijk (basistraining)

Cursusduur: 2 dagen
Niveau: HBO werk- en denkniveau (zie aanvullend)
Docenten: Ana del Barrio Saiz
Deelnameprijs : 695,00
Incompany aanvraag
Wat heeft diversiteit met jou te maken? Zijn jonge kinderen met diversiteit bezig? Waaraan herken je een inclusieve leer- en werkomgeving? En aan wie komt die ten goede? Taal en emotie, welke rol spelen ze in je praktijk?

We leven in een diverse samenleving. Inclusief leren denken en handelen is geen keuze, maar een wezenlijk onderdeel van je vakgebied als pedagogisch coach, pedagogisch medewerker, leerkracht of leidinggevende. We werken aan sociale inclusie om iedereen binnen de kinderopvang en het onderwijs tot zijn of haar recht te laten komen. Sociale inclusie focust op het recht van kinderen en volwassenen om zich te ontplooien en actief mee te doen in een omgeving die gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit, in al haar aspecten. Werken aan sociale inclusie is in het belang van alle kinderen, alle families, én je team of organisatie. Het is in het belang van ons allen!

Door met en van elkaar te leren, en vanuit een gelijkwaardige positie elkaar te ontmoeten kunnen jij en je team – ondanks of juist dankzij meningsverschillen, verschillende manieren van opvoeden of meertaligheid – nieuwe inzichten en competenties ontwikkelen in de dagelijkse praktijk.

In deze basistraining krijg je kennis, visie en reflectie-instrumenten aangereikt, die je direct in je dagelijkse praktijk kunt toepassen. Via ervaringsoefeningen, kennisoverdracht, casusbesprekingen en reflectie op good practices, verken je je professionele rol. Deze basistraining ondersteunt je daarin met (inter)nationaal beproefde instrumenten en kaders. Na de eerste dag kies je een onderwerp om aan je eigen inclusieve praktijk te werken. Je ervaringen bespreken we bij het laatste onderdeel van het programma.

Wil je vanaf 2020 pedagogisch werk op hoog kwaliteitsniveau leveren, dan denk je en handel je inclusief. 

Programma

De basistraining bestaat uit 2 dagen met de volgende thema's:
Dagdeel 1: Elkaar ontmoeten - visie op sociale inclusie ontwikkelen en rollen verkennen

 • Anders zijn en gelijkwaardig zijn
 • Macht en machtsongelijkheid
 • (Inter)nationale referentiekaders en good practices
Dagdeel 2: Van elkaar leren - reflectie als kwaliteits- en veranderingsinstrument leren hanteren
 • De rol van taal en emotie
 • Contextgericht reflecteren: casus bespreken
 • Opdracht: werken aan een eigen inclusieve praktijk
Dagdeel 3: Met elkaar leren - werken aan voorwaarden voor een inclusieve praktijk
 • Voorwaarden verkennen
 • Kritische reflectie monitoren
 • Casus bespreken: driestappenmodel
Dagdeel 4: Met elkaar leren - Samen werken aan een inclusieve praktijk
 • Presentatie opdrachten
 • Feedback over praktijkervaringen
 • Kerninzichten: inclusieve leer-en werkomgeving

Doelgroep

 • inclusiecoaches/pedagogen
 • pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers
 • pedagogisch medewerkers niveau 4


Vooropleiding

Minimaal een afgeronde MBO 4 opleiding, HBO werk- en denkniveau.

Leerdoelen

De training is gericht op het je eigen maken van visie en competenties rondom sociale inclusie en diversiteit, om vanuit een professioneel perspectief te leren handelen.

VISIEONTWIKKELING:

Na afloop

 • heb je inzicht in de belangrijkste factoren die sociale inclusie en diversiteit beïnvloeden;
 • ken je de referentiekaders en de kwaliteitsuitgangspunten die essentieel zijn om te werken aan een inclusieve praktijk;
 • kun je verwoorden wat een inclusieve praktijk voor jou inhoudt.
COMPETENTIEONTWIKKELING:
Via ervaringsoefeningen, reflectieopdrachten en tools, inbreng van (eigen) casussen en videomateriaal, en groepsbesprekingen ontwikkel en versterk je zelfreflectie, teamreflectie en kritische reflectie.

ZELFREFLECTIE:
Na afloop heb je je professionele rol verkend en kun je deze bewust(er) gebruiken om een wij-gevoel te stimuleren en/of vooroordelen actief te bestrijden.

TEAMREFLECTIE
Na afloop kun je dilemma’s in de praktijk bespreekbaar maken, en deze hanteren via beproefde instrumenten en methodieken.

KRITISCHE REFLECTIE EN COMMITMENT:
Na afloop
 • heb je geoefend met het stellen van kritische vragen;
 • heb je gewerkt aan de introductie van een verandering in je praktijk, om deze inclusiever te maken.

Literatuur

Bij deze training wordt gebruik gemaakt van een reader, welke bij de trainingsprijs is inbegrepen. Inspiratiebronnen zijn verschillende boeken waar de docent aan meegewerkt heeft, o.a. Samen verschillend, Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar en Permanent leren als team (methodiek die beroepskrachten in kindercentra een kritisch-reflectieve houding leert aannemen).

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.