Werken met de meldcode - Kindermishandeling

Cursusduur: 1 dag
Docenten: Hans Götze
Deelnameprijs : 395,00
Incompany aanvraag
Wanneer is ‘gedrag’ of ‘letsel’ dat je ziet een signaal van kindermishandeling? Wat als je ernaast zit? En wat als je gelijk hebt?

Sinds januari 2019 is de meldcode gewijzigd: het afwegingskader is toegevoegd. Dit brengt een nieuwe dynamiek met zich mee, namelijk een nieuwe meldnorm: bij acute - en structurele onveiligheid & disclosure, is de norm dat Veilig Thuis wordt gebeld. Er zijn nog 2 meldnormen, weet jij welke dat zijn? Tijdens deze trainingsdag krijg je antwoord op deze en op vele andere vragen!

Dynamiek en doel van de training
Deze interactieve training legt een gedegen basis om met de Wet Meldcode te werken en handelingsverlegenheid op te heffen. Tijdens deze training word je als deelnemer actief betrokken in het signaleren én handelen bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook leren deelnemers om signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen en vormen van kindermishandeling te onderscheiden. 'Is dit nu kindermishandeling?' is een terugkerende vraag en ook het gesprek over geweld in de opvoeding wordt gevoerd (wel of geen ‘pedagogische/corrigerende tik’).

Het onderwerp kindermishandeling wordt vanuit verschillende lagen behandeld. Hierdoor doe je als pedagogisch medewerker of als manager niet alleen kennis op; je wordt ook uitgenodigd om het taboe dat rond het thema heerst te doorbreken. Signalen herkennen is stap één, er met elkaar over praten is stap twee!

Tijdens de training wordt gewerkt met de ‘Signalenwijzer’ en het spel ‘PakVast’. In de middag staat handelen centraal. Aan de hand van casuïstiek wordt de meldcode doorlopen en leren de deelnemers actief de meldcode toe te passen en wat hun verantwoordelijkheden hierin zijn. Tevens is een simultaan adviesgesprek opgenomen met ‘Veilig Thuis’. De deelnemers kunnen inhoudelijke vragen stellen of een casus inbrengen. Na deze training kun je vragen vanuit de inspectie makkelijk beantwoorden. De training wordt afgesloten met een kennisquiz en een certificaat. 

Wilt u een training volgen die specifiek gericht is op geweld ten aanzien van volwassenen? Volg dan de training Werken met de meldcode - Huiselijk geweld.

Programma

09.15 uur - 09.30 uurInloop met koffie en thee
09.30 uur - 11.00 uur Kindermishandeling, wat is het? vormen & signalen 
11.00 uur - 11.15 uur Pauze
11.15 uur - 12.30 uurrisicofactoren, gevolgen en kenmerken 
12.30 uur - 13.30 uur Lunch
13.30 uur - 14.45 uurDe stappen van de meldcode en het Afwegingskader.
telefonisch consult met Veilig Thuis
14.45 uur - 15.00 uur Pauze
15.00 uur - 16.15 uur Casus bespreking aan de hand van de Meldcode
16.15 uur - 16.30 uurAfronding en evaluatie
16.30 uur  Afsluiting

Doelgroep

Deze basistraining is bedoeld voor mensen die werken met kinderen, waaronder maatschappelijk werker, welzijnswerkers, jeugdhulpverleners, ouderenzorg, azc medewerkers, vrijwilligers in deze sectoren, vo-, mbo- en hbo docenten en coördinatoren en -decanen.

Leerdoelen

Na het bijwonen van deze training hebben deelnemers kennis van:

  • De signalen van kindermishandeling 0 - 4 & 4 - 12
  • De vormen van kindermishandeling
  • Risicofactoren en de gevolgen
  • Bewustwording & bespreekbaar maken
  • Eigen referentie in relatie tot kindermishandeling
  • De stappen uit de wet meldcode
  • Weten wat Veilig Thuis is en doet
  • Hun verantwoordelijkheid is het signaleringsproces

Accreditatie

Na het volgen van deze training ontvangen de deelnemers een deelnamecertificaat van de Logavak Opleidingsgroep BV, namens de kinderopvangschool.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.