Webinar: Diversiteitssensitief en inclusief werken in de kinderopvang

Aanvangsdatum: 30 maart 2021
Locatie: Logavak Online
Cursusduur: 2,5
Docenten: Ana del Barrio Saiz
Deelnameprijs: 95,00
Inschrijven
Contact over deze cursus
Webinar Diversiteitssensitief en inclusief werken in de kinderopvang
Stapsgewijs reflecteren in de praktijk! 


Het maatschappelijk debat dat de laatste maanden onder andere door de demonstraties tegen racisme op gang gekomen is, vraagt ook om scherpere bewustwording van professionals in de kinderopvang. Hoe creëer je een veilige sfeer voor jonge kinderen, waarin ze op een speelse manier onderlinge verschillen én overeenkomsten kunnen ontdekken? Hoe leer je ze trots te zijn op zichzelf, en tegelijkertijd elkaars achtergronden te waarderen?
Diversiteitssensitief en inclusief werken vereist een open en reflectieve houding. Als pedagogisch medewerker ontmoet je families in verschillende samenstellingen, en met verschillende overtuigingen en achtergronden. Hoe verken je je eigen voorkeuren en vooroordelen? Hoe ondersteun je als pedagogisch coach je team, zodat professionals en ouders van elkaars ervaringen, culturen en toekomstperspectieven leren, en volwaardig participeren naar eigen vermogen?

In dit interactieve webinar krijg je inzicht in de kernaspecten van diversiteit en inclusie. Verken je aan de hand van casuïstiek de drie reflectiestappen (zelfreflectie, teamreflectie, kritische reflectie) die nodig zijn om diversiteitsbewust te denken, en stap voor stap diversiteitssensitief en inclusief aan de slag te gaan. 

Programma

09.30 – Ontvangst online wachtkamer
09:45 – Inloop meeting room
10:00 – Opening door host Logavak
10:05 – Kennismaking met Ana del Barrio Saiz

Deel 1
10:15 – Kernvragen diversiteit en sociale inclusie
Wat houdt diversiteit in, en wat niet? Waaraan herken je een inclusieve leeromgeving? Zijn jonge kinderen met diversiteit bezig, en hoe? Wat kunnen we van hen leren? En als je diversiteitssensitief en inclusief aan de slag wilt gaan, hoe introduceer je diversiteit en hoe maak je het bespreekbaar op een respectvolle manier bij kinderen en volwassenen? Hoe ontstaan vooroordelen en hoe kun je ze tegengaan? In dit deel van de webinar krijg je hiervoor ondersteunende kaders envoorwaarden aangereikt.
 
10:45 – Breakoutroom en terugkoppeling plenair: toepassingvan inzichten.
11:15 – Pauze
 
Deel 2
11:30 – De praktijk: gouden regels en drie reflectiestappen als veranderingsinstrument in de praktijk
Uitonderzoek blijkt dat een context van diversiteit extra kansen biedt aan professionals om zich verder te professionaliseren en persoonlijk te groeien. Aan de hand van voorbeelden en casussen/dilemma’s verkennen we in het tweede deel van de webinar hoe je stapsgewijs reflectie kunt inzetten om open en nieuwsgierig te blijven functioneren na een incident of conflict. Zelfreflectie over je eigen drijfveren, waarden en normen; teamreflectie over de verschillende perspectieven in je team; en kritische vragen leren stellen over de dagelijkse praktijkcontext: deze drie reflectiestappen vormen samen een veranderingsinstrument dat diversiteitssensitiviteit en kwaliteit in je team en organisatie versterkt. 
12:30 Afsluiting 

Doelgroep

Pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers, pedagogisch medewerkers niveau 4 en managers. 

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Dit webinar geeft je inzichten en tools om het pad richting sociale inclusie in te slaan of verder te implementeren in de praktijk. Na het webinar kun je je inzichten
verder verdiepen in de training Samen werken aan een inclusieve praktijk met aandacht voor diversiteit

Aanbod

Aanvang Locatie
30-03-2021 Logavak Online Inschrijven Meer informatie