Leergang Werken met de meldcode - Kinderopvang

Aanvangsdatum: 11 april 2019
Locatie: Logavak - Utrecht
Data: 11 april 2019 / 23 april 2019 / 16 mei 2019
Cursusduur: Maximaal 3 dagen
Docenten: Hans Götze
Deelnameprijs: € 395,00 — € 1.050,00
Deze leergang bestaat uit de volgende modules:
Titel Aanvang Locatie
Werken met de meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang 11-04-2019 Logavak - Utrecht
Werken met de meldcode: signalen, signaleren en afwegingskader 23-04-2019 Logavak - Utrecht
Werken met de meldcode: in gesprek met ouders 16-05-2019 Logavak - Utrecht

Bij inschrijving kunt u kiezen voor één of meer van de bovenstaande modules.

Inschrijven Incompany aanvraag
Contact over deze cursus
Kennis over het signaleren en melden van vermoedens kindermishandeling is actueler dan ooit. Sinds 1 juli 2013 is het al wettelijk verplicht voor kinderopvangorganisaties om de Wet meldcode te hanteren bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld en het personeel jaarlijks te scholen. Sinds januari 2018 is de regeling verscherpt en in januari 2019 wordt de meldcode gewijzigd met het afwegingskader. Het is daarom zaak pedagogisch medewerkers bij te scholen.

Deze leergang bestaat uit drie verschillende modules, die ook los te volgen zijn. Samen vormen ze een basis waarmee je op een verantwoordelijke manier met de meldcode aan de slag kunt gaan. Het uitgangspunt is de kinderopvang, maar de kennis is ook in het onderwijs toe te passen.

Module 1: Werken met de meldcode - Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang
Deze interactieve training legt een gedegen basis om met de Wet Meldcode (Branche kinderopvang) te werken, en handelingsverlegenheid op te heffen. Tijdens deze training word je als deelnemer actief betrokken in het signaleren én handelen bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook leren de deelnemers signalen te herkennen en vormen van kindermishandeling te onderscheiden. Een veel terugkerende vraag: ‘Is dit nu kindermishandeling?’ komt aan de orde en ook het gesprek over geweld in de opvoeding wordt gevoerd (wel of geen ‘pedagogische/corrigerende tik’).

Module 2: Werken met de meldcode - Basistraining verdieping 1 - signalen & signaleren - Kinderopvang
Deze training richt zich op pedagogisch medewerkers die de basistraining hebben gevolgd en verdieping en of bijscholing willen of nodig hebben. Het is een actieve training met veel afwisseling; werkvormen, discussie, video, casusbespreking. In de training wordt inhoudelijk in gegaan op de verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke en psychische verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik. Er is ook aandacht voor getuigen van huiselijk geweld en (vecht)scheidingen. De kenmerken van kindermishandeling houden in stand dat kindermishandeling kan blijven bestaan. Om deze reden worden de punten: angst, onmacht, loyaliteit, schuldgevoel, schaamte en isolement in de training uitgewerkt aan de hand van casuïstiek. Ook het concreet beschrijven van gedrag, zowel mondeling als schriftelijk, is een onderdeel van de training. 

Werken met de meldcode - Basistraining verdieping 2 - in gesprek met ouders - Kinderopvang
Je heb de basistraining Werken met de meldcode gevolgd. Aanvullend op die training bieden we een ééndaagse training aan, namelijk: Gespreksvoering met ouders. Op deze trainingsdag krijgen pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om te oefenen met gespreksvaardigheden omtrent deze kwetsbare onderwerpen. In de ochtend staat de dynamiek en theorie van het oudergesprek centraal; in de middag wordt met behulp van een trainingsacteur geoefend met de gespreksvoering met ‘de ouders.’ De acteur neemt je aan de hand neemt, waardoor elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om een gesprek te voeren en zo zijn/haar vaardigheden te versterken. 

Indien u zich voor meerdere modules inschrijft, krijgt u korting op de deelnameprijs.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers, werkzaam in de kinderopvang

Accreditatie

Na het volgen van deze training ontvangen de deelnemers 

  • Het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende bewijs van deelname betreffende “Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”.
  • Een deelnamecertificaat van de Logavak Opleidingsgroep BV, namens de kinderopvangschool

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.

Aanbod

Aanvang Locatie
24-01-2019 Logavak - Amsterdam Inschrijven Meer informatie
11-04-2019 Logavak - Utrecht Inschrijven Meer informatie
05-06-2019 Den Bosch Inschrijven Meer informatie